Kurtso amaierako Irteera - Salida fin de curso.

Exhibición del grupo de rescate GRECA en Paganos.
GRECA salbamendu taldearen erakusketa Paganosen.