Gure zaborrak - Nuestra basura

Baietz asmatu nora bota zabor bakoitza!
¡Seguro que adivináis donde tirar cada residuo!

Agenda 21 gure eskolan.